Akt rozwodowy – jak dokonać umiejscowienia wyroku i gdzie zlecić tłumaczenie przysięgłe

Akt rozwodowy – co to jest rozwód, typy rozwodów, na czym polega umiejscowienie aktu rozwodowego

Akt rozwodowy – nie każdy związek małżeński jest udany. Czasem okazuje się, że małżonkowie przestają się dogadywać, nie żywią już do siebie pozytywnych uczuć i w rezultacie pragną się rozstać na dobre. Rozwiązanie związku małżeńskiego nosi miano rozwodu. Rozwód następuje w wyniku wyroku sądu, który zostaje wydany po tym, jak jeden z małżonków złoży pozew rozwodowy.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń Kielce.

Występują dwa typy rozwodów. Pierwszym jest rozwód z orzekaniem o winie, gdzie sąd uznaje, że rozpad małżeństwa nastąpił z winy jednej z osób. Druga osoba (poszkodowana) zyskuje w wyniku takiego wyroku prawo do alimentów, gdyby jej sytuacja życiowa uległa w wyniku rozwodu pogorszeniu. Innym typem rozwodu jest rozwód za porozumieniem stron, w przypadku którego żadna z osób nie ma prawa do roszczeń w stosunku do byłego współmałżonka.

W Polsce rozpada się obecnie ponad 35% związków małżeńskich. Do najczęstszych powodów należą: różnice charakterów, zdrada, problemy z alkoholem lub finansami. Pozew o rozwód, podobnie jak pozew o alimenty zdecydowanie częściej wnoszą kobiety niż mężczyźni.

Konieczną przesłanką do wydania wyroku rozwodowego jest trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Jednakże, gdyby rozwód miał mieć negatywny wpływ na małoletnie dzieci małżonków albo jego udzielenie było sprzeczne z tak zwanymi zasadami współżycia społecznego, sąd może rozwodu nie udzielić.

Warto wspomnieć także o spojrzeniu Kościoła na rozwód. Według niego, małżeństwo zawarte w wyniku ślubu kościelnego może zostać jedynie unieważnione (na przykład, gdy nie zostało skonsumowane). Niedopuszczalne jest natomiast jego rozwiązanie. Oznacza to, że osoba po rozwodzie nie będzie mogła ponownie wziąć ślubu kościelnego.

 

Akt rozwodowy – czym jest

Akt rozwodowy to powszechne określenie na odpis wyroku rozwodowego. Wyrok taki zawiera zapis rozstrzygnięć sądu dotyczących procesu rozwodowego. Znajdują się w nim następujące informacje:

 • czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy rozwód z winy jednego z małżonków,
 • komu przypadnie opieka nad dzieckiem,
 • jakie prawa do kontaktów z dzieckiem będzie mieć druga osoba,
 • kto i w jakim stopniu będzie ponosił koszty utrzymania dzieci (jeśli dzieci jest kilka, alimenty ustala się osobno na każde z nich),
 • zasady korzystania ze wspólnego mieszkania, jeśli po rozwodzie byli małżonkowie będą w nim nadal mieszkać,
 • kwestie dotyczące podziału majątku,
 • wysokość alimentów na byłego małżonka, jeśli jest to wyrok rozwodowy z orzekaniem o winie,
 • rozstrzygnięcia dotyczące kosztów postępowania rozwodowego.

 

Separacja a rozwód – różnice

Jak już zostało wspomniane, aby sąd mógł wydać wyrok rozwodowy, musi mieć pewność, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozpadowi (nie występują więzi psychiczne, fizyczne, ekonomiczne i rodzicielskie). Do wydania orzeczenia o separacji wystarczy stwierdzenie zupełnego rozpadu. Nie musi więc być on trwały.

Rozwód daje stronom prawo do zawarcia nowego małżeństwa (ślubu cywilnego). Separacja tego nie umożliwia. Separacja może się natomiast zakończyć na życzenie małżonków, jeśli uda im się ponownie rozpocząć współżycie małżeńskie. Rozwodu odwołać nie można.

Separacja, w przeciwieństwie do rozwodu, nie daje również prawa do powrotu do starego nazwiska. W jej przypadku występuje również obowiązek małżonków do wzajemnej pomocy, wliczając w to również obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka.

Z punku widzenia rozprawy sądowej, procedura separacji jest również szybsza i tańsza (szczególnie, gdy para nie ma małoletnich dzieci i obie strony zgadzają się na separację).

 

Jak przebiega postępowanie rozwodowe

Sprawa o rozwód jest rozstrzygana przez sąd okręgowy w formie procesu. Pozew o rozwód bez orzekania o winie albo z orzekaniem może wnieść każdy z małżonków. Ze względu na osobisty charakter postępowania nie może o to wnioskować ani prokurator, ani żaden z przedstawicieli małżonków.

Często strony postępowania wspiera kancelaria adwokacka. Choć korzystanie z jej usług wiąże się z pewnymi kosztami, zwiększa to szansę na pożądany wyrok dotyczący spraw takich, jak alimenty czy podział majątku po rozwodzie. Kancelaria pomoże również przygotować wszystkie niezbędne dokumenty rozwodowe.

Podczas rozprawy następuje obowiązkowe przesłuchanie małżonków oraz powołanych świadków. Często odbywa się więcej niż jedna rozprawa. Sąd może zażądać postępowania mediacyjnego, jeżeli uzna, że są szanse na uratowanie małżeństwa. Jeśli jednak nie ma na to nadziei, wydaje wyrok rozwodowy oraz ewentualnie wskazuje winnego rozpadu związku. Po wydaniu wyroku można złożyć apelację.

Ile kosztuje rozwód?

Nie jest to tani proces. Sąd z góry pobiera opłatę w wysokości 600 zł. Część może jednak zostać zwrócona (gdy na przykład ma być to rozwód za porozumieniem stron). Za złożenie wniosku o podział majątku po rozwodzie trzeba zapłacić dodatkowe 1000 zł (jeśli małżonkowie zaproponują zgodny projekt podziału, to kwota spadnie do wysokości 300 zł). Podczas postępowania mogą się pojawić też dodatkowe koszty związane na przykład z usługami biegłych rzeczoznawców.

 

Jak umiejscowić zagraniczny akt rozwodowy

Rozwód można uzyskać również za granicą. Jednakże, aby wyrok był uznany w Polsce, trzeba wykonać tak zwane umiejscowienie aktu rozwodowego. W przeciwnym wypadku nie będzie można zawrzeć nowego małżeństwa.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, aby umiejscowić wyrok rozwodowy wystarczy wpisać wzmiankę o rozwodzie do aktu małżeństwa. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

 • podanie o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa,
 • zagraniczny odpis aktu rozwodowego z potwierdzeniem prawomocności,
 • tłumaczenie przysięgłe wyroku na język polski,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (11 zł),
 • dowód tożsamości do wglądu.

Jeżeli wyrok rozwodowy był zaoczny (przy jego wydawaniu strona nie była obecna na sali sądowej), trzeba dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający doręczenie byłemu małżonkowi pisma wszczynającego postępowanie lub potwierdzający, że zgadza się on z wyrokiem.

Powyższe wytyczne dotyczą wyroków wydawanych w krajach Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii (po 1 maja 2004 roku), a także innych krajów, jeśli wyrok wydany był po 1 lipca 2009 roku. Dla wyroków wydawanych wcześniej lub w innych krajach, uznanie rozwodu może nastąpić jedynie przed sądem okręgowym. Na potrzeby procedury należy dostarczyć:

 • zagraniczny odpis aktu rozwodowego z potwierdzeniem prawomocności,
 • tłumaczenie wyroku wykonane przez agencję tłumaczeń przysięgłych,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (300 zł).

Akt rozwodowy – w kwestii tłumaczeń przysięgłych pomóc może na przykład biuro tłumaczeń Sworny.com, które wykonuje tłumaczenia przysięgłe online. Jest to wygodna opcja dla wszystkich zajętych często dość skomplikowaną procedurą rozwodową. Warta uwagi jest również cena, jakiej za swoje usługi zażądają tłumacze przysięgli (w porównaniu do stacjonarnych biur tłumaczeń będzie ona wyraźnie niższa).