Akt Zgonu – TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE ONLINE

Akt zgonu oraz związane z nim formalności – o tym dowiesz się z poniższego wpisu:

 1. Akt zgonu – czym jest
 2. Wnioskowanie o odpis aktu zgonu
 3. Skrócony akt zgonu
 4. Zupełny akt zgonu
 5. Międzynarodowy akt zgonu
 6. Akt zgonu – jak szybko zamówić Tłumaczenie Przysięgłe

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Zapraszamy do lektury!

Akt zgonu – czym jest

Śmierć człowieka pociąga za sobą konieczność dopełnienia pewnych formalności. Jedną z nich jest sporządzenie aktu zgonu. Dokument ten jest aktem stanu cywilnego, który umieszcza się w księdze stanu cywilnego. Przechowuje się go we właściwym urządzenie stanu cywilnego bądź w archiwum państwowym.

Zgłoszenie zgonu powinno nastąpić w terminie do trzech dni od śmierci. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej. Wtedy, ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje 24-godzinny termin.

Do zgłoszenia zgonu w urzędzie zobowiązane są odpowiedniej kolejności następujące osoby:

 • małżonek albo dzieci,
 • krewni bądź powinowaci,
 • mieszkańcy lokalu, w którym doszło do zgonu,
 • osoby, które były świadkami zgonu lub odnalazły martwą osobę,
 • administrator lokalu, w którym nastąpił zgon.

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, do zgłoszenia zgonu zobowiązana jest właśnie ta placówka.

Do zgłoszenia zgonu konieczne jest okazanie karty zgonu, wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia oraz dokumentu tożsamości zmarłej osoby (przeważnie jest to dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców – paszport). Po zarejestrowaniu zgłoszenia, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje trzy odpisy skróconego aktu zgonu. Za ich wydanie nie jest pobierana opłata. Odpisy te przydadzą się w różnych sytuacjach, takich jak na przykład:

 • występowanie o przyznanie zasiłku pogrzebowego,
 • podstępowanie spadkowe (testament),
 • przewiezienie ciała zmarłej osoby do innego kraju.

 

Wnioskowanie o odpis aktu zgonu

Aby uzyskać odpis aktu zgonu, należy złożyć wniosek do urzędu stanu cywilnego. Może on zostać złożony osobiście, przez Internet albo przez pełnomocnika. We wniosku należy umieścić informację mówiącą, do czego potrzebny będzie akt zgonu. Konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej. Są jednak sytuacje, w których można zostać zwolnionym z opłaty (na przykład przy staraniu się o rentę socjalną albo przy uzyskiwaniu dowodu osobistego).

W zależności od przeznaczenia aktu zgonu, wydawany jest on w trzech różnych wersjach, różniących się zawartością.

Skrócony akt zgonu

Skrócony akt zgonu zawiera informacje dotyczące:

 • osoby zmarłej – imię lub imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, data nastąpienia zgonu;
 • małżonka osoby zmarłej (jeżeli była ona w związku małżeńskim w momencie śmierci) – imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe;
 • rodziców osoby zmarłej – imiona i nazwiska rodowe;
 • oryginału aktu zgonu – numer aktu zgonu, na podstawie którego został sporządzony odpis.

Zupełny akt zgonu

Zupełny akt zgonu zawiera więcej informacji niż akt w wersji skróconej. Wydaje się go na wniosek organów państwowych, krewnych osoby zmarłej, bądź innych osób, które mają w tym interes prawny.

Składa się w dwóch stron zawierających informacje dotyczące:

 • oryginału aktu zgonu – numer aktu zgonu i data jego sporządzenia;
 • osoby zmarłej – imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, ostatnie miejsce zamieszkania;
 • czasu i miejsca zgonu – data, godzina i miejsce nastąpienia zgonu, albo data, godzina i miejsce odnalezienia zwłok;
 • małżonka osoby zmarłej – imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe;
 • rodziców osoby zmarłej – imiona i nazwiska rodowe;
 • osoby bądź instytucji zgłaszającej zgon – nazwisko i imię albo nazwa instytucji, miejsce zamieszkania lub siedziba;
 • dodatkowych informacji;
 • daty i miejsca wydania odpisu.

Międzynarodowy akt zgonu

Na potrzeby niektórych sytuacji wydawany jest akt międzynarodowy, znany też jako europejski akt zgonu. Dzięki konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego akt jest ważny w 13 europejskich krajach, które ją ratyfikowały. Nie jest wymagane już tłumaczenie z polskiego na angielski, niemiecki, hiszpański czy inny język przez tłumacza przysięgłego.

Międzynarodowy akt zgonu zawiera rubryki z tytułami w języku polskim, niemieckim i francuskim, a także objaśnienia w kilku innych językach krajów uznających ten dokument. Za jego wydanie pobierana jest opłata tej samej wysokości, co za skrócony akt zgonu.

 

Akt zgonu – jak szybko zamówić Tłumaczenie przysięgłe 

Jeśli dana osoba zmarła w kraju, który nie ratyfikował konwencji dotyczącej uznawania międzynarodowych aktów zgonu, w celu umiejscowienia dokumentu (wpisania go do ksiąg polskiego urzędu stanu cywilnego) trzeba będzie zlecić przekład aktu zgonu agencji tłumaczeń przysięgłych. Tłumaczenie przyda się również, gdy będzie chciało się wszcząć postępowanie spadkowe czy uzyskać zasiłek pogrzebowy na pochówek krewnego mieszkającego poza granicami Polski.

Miejscem, gdzie najszybciej można wycenić i przetłumaczyć akt zgonu jest serwis do zlecania Tłumaczeń Przysięgłych online www.Sworny.com. To nowoczesne biuro tłumaczeń, które współpracuje ze specjalistami posiadającymi uprawnienia do przysięgłego tłumaczenia tekstów w praktycznie wszystkich europejskich językach.

Akt zgonu – jego Tłumaczenia przysięgłe online to także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i sporej ilości czasu. Ceny przekładów są niższe niż w przypadku tłumaczy stacjonarnych, a złożenie zlecenia i odbiór dokumentów można wykonać bez ruszania się z domu.