Dyplom ukończenia studiów – co nam daje i w jakich przypadkach trzeba go przetłumaczyć

Czym jest dyplom ukończenia studiów

Dyplom ukończenia studiów jest dokumentem, jaki otrzymują wszyscy absolwenci wyższych uczelni, którzy z powodzeniem obronili pracę dyplomową. Stanowi on potwierdzenie uzyskania odpowiedniego wykształcenia oraz, podobnie jak inne dyplomy szkolne, otwiera przed posiadaczem szereg nowych możliwości zarówno pod względem naukowym, jak i zawodowym.

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia stron internetowych lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Profesjonalne Biuro Tłumaczeń.

Tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów szybko i wygodnie zamówisz na Sworny.com – wystarczy się za darmo zarejestrować i zlecić zapytanie. Wkrótce zaczną napływać oferty od naszych tłumaczy przysięgłych, spośród których wybierzesz tę najszybszą, najtańszą a może od tłumacza przysięgłego z Twojego miasta? wybór należy do Ciebie.

Dyplom ukończenia studiów wyższych otrzymują zarówno posiadacze tytułu inżyniera, licencjata, magistra, jak i doktora. Każdy z nich świadczy bowiem o zdobyciu przez absolwenta wyższego wykształcenia.

Kto wydaje dyplom ukończenia studiów i ile czeka sie na dyplom ukończenia studiów

Wydawaniem dyplomów zajmują się uczelnie. Przeważnie odpis dyplomu wydawany jest do miesiąca po złożeniu obrony pracy dyplomowej, a oryginały wręczane są wszystkim studentom danego roku na uroczystym dyplomatorium.

Za wydanie dyplomu ukończenia studiów uczelnie żądają opłaty, wynoszącej najczęściej kilkadziesiąt złotych. W tej cenie absolwent otrzyma oryginał dokumentu a także suplement do dyplomu wraz z odpisami. Na wniosek zostanie także wydane tłumaczenie dyplomu na angielski lub inny język, które będzie mieć taką samą wartość jak tłumaczenie przysięgłe.

Co zawiera dyplom ukończenia studiów i jego suplement

Oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz suplement przeważnie wydawane są w twardej, eleganckiej oprawie, jak przystało na dokument potwierdzający uzyskanie powszechnie szanowanego tytułu. Konkretne wzory dyplomów różnią się na poszczególnych uczelniach. Wszystkie muszą jednak spełniać wytyczne z rozporządzania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tak zwanego Procesu Bolońskiego, umożliwiającego porównywanie wykształcenia uzyskanego w różnych krajach.

Część A, powszechnie zwana po prostu dyplomem, zawiera:

 • zdjęcie absolwenta,
 • imię i nazwisko,
 • informacje o poziomie ukończonych studiów, wydziale i specjalizacji,
 • informacje o uzyskanym tytule zawodowym.

Część B, nazywana suplementem do dyplomu, według oficjalnych wytycznych składać musi się z preambuły oraz następujących ośmiu rozdziałów:

 • informacje o posiadaczu suplementu,
 • informacje o dyplomie,
 • informacje o poziomie wykształcenia,
 • informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach,
 • informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu,
 • dodatkowe informacje,
 • poświadczenie suplementu,
 • informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.

W przypadku, gdy wykonane jest tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielski, na dokumencie znajdują się odpowiedniki tych rozdziałów w języku obcym oraz pieczęć tłumacza przysięgłego świadcząca o zgodności z oryginałem. Podobnie rzecz ma się dla innych języków.

Jakie możliwości daje dyplom wyższej uczelni

Dyplom wyższej uczelni cały czas pozostaje marzeniem wielu ludzi i często stanowi zwieńczenie trwającego kilkanaście lat procesu edukacji. Choć niestety jego wartość w obecnych czasach nie jest już tak duża jak dawniej, nadal jest bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci cenionych politechnik i uniwersytetów są najbardziej pożądanymi pracownikami w wielu gałęziach gospodarki. Na praktycznie wszystkich stanowiskach związanych z pracą umysłową osoby mogące się pochwalić dyplomem ukończenia studiów będą miały większe szanse niż inni kandydaci.

Dyplom stwarza też możliwość dalszej edukacji. Posiadanie tego dokumentu będzie niezbędne w przypadku chęci rozpoczęcia studiów doktoranckich. Także przy podnoszeniu swoich umiejętności na rozmaitych studiach podyplomowych konieczne będzie złożenie dyplomu stanowiącego dowód ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia.

Możliwość korzystania z dyplomu nie ogranicza się jedynie do granic naszego kraju. Dzięki Procesowi Bolońskiemu, polskie dyplomy uznawane są również na terenie innych krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie założeń traktatu. Do tej grupy należą nie tylko członkowie Unii Europejskiej, ale i takie kraje, jak Ukraina, Rosja, czy nawet Azerbejdżan. Aby można było posługiwać się tam dyplomem, konieczne będzie jedynie skorzystanie z usług na przykład tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego, czy rosyjskiego.

Na czym polega nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów

Nie wszystkie kraje automatycznie uznają wykształcenie zdobyte w Polsce. Podobnie nasz kraj nie od razu akceptuje dyplomy ukończenia studiów zagranicznych. Aby więc stopień naukowy otwierał jego posiadaczowi dostęp do uczelni i zakładów pracy, konieczna będzie nostryfikacja dyplomu w Polsce lub za granicą.

W naszym kraju proces ten może zostać przeprowadzony przez większość rad wydziałowych wyższych uczelni. Wymagane jest jednak, aby wydział umożliwiał uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie, której dotyczy dyplom absolwenta chcącego dokonać nostryfikacji.

Dyplom ukończenia studiów – tłumaczenie przysięgłe

Jednym z warunków koniecznych do przeprowadzenia procesu jest dostarczanie przetłumaczonych pod przysięgą dokumentów. Ze względu ich rangę przekładu może się podjąć tylko posiadający odpowiednie kwalifikacje tłumacz przysięgły. Dobrym sposobem na wykonanie translacji może być tłumaczenie przysięgłe online wykonane za pośrednictwem strony Sworny.com. Łatwo znaleźć tam na przykład tłumacza języka niemieckiego, angielskiego, czy hiszpańskiego, który wykona zadanie szybko i w atrakcyjnej cenie.

Dyplom ukończenia studiów – sprawdź na Sworny.com, ile będzie kosztować tłumaczenie przysięgłe.