Zaświadczenie o niekaralności – TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE

Zaświadczenie o niekaralności – gdy wyjeżdżamy za granicę do pracy, lepiej zadbać o jego Tłumaczenie Przysięgłe. Obecnie większość potencjalnych pracodawców będzie o nie prosić, chociaż nie do końca mają do tego prawo.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia plików technicznych lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń Kielce.

W skrócie, o co chodzi w tym wpisie:

 1. Zaświadczenie o niekaralności – co to jest i ile kosztuje Tłumaczenie Przysięgłe
 2. Skąd wziąć zaświadczenie o niekaralności
 3. Komu będzie ono potrzebne
 4. W jakich sytuacjach przyda się Tłumaczenie Przysięgłe zaświadczenia o niekaralności i gdzie szybko zamówić je online
 5. Kto może wnioskować o zaświadczenie o niekaralności

 

Zarejestruj się za darmo i wyceń Tłumaczenie Przysięgłe zaświadczenia o niekaralności. Ofertę otrzymasz błyskawicznie.

 

Zaświadczenie o niekaralności – co to jest?

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem stwierdzającym, że dana osoba nie była wcześniej skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyrok został nałożony przez sąd polski, czy sąd obcego państwa.

Informacje takie przechowuje Krajowy Rejestr Karny, prowadzony przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości. Status osoby niekaranej będzie więc posiadać ten, kogo dane w tym rejestrze się nie znajdują. Za osobę niekaraną będzie się także uznawać osobę, której wyrok uległ zatarciu po upływie określonej ilości czasu.

Zaświadczenie o niekaralności lub jego tłumaczenie przysięgłe może być potrzebne w różnych sytuacjach, szczególnie tych związanych ze zdobywaniem zatrudnienia. Do pełnienia niektórych funkcji w społeczeństwie ustawowo wymagany jest bowiem brak wpisu w KRK.

 

Skąd wziąć zaświadczenie o niekaralności

Z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać informacje o osobach fizycznych, jak i osobach prawnych. Aby było to możliwe, należy złożyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie albo zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym. Dokument taki złożyć można w jednym z punktów informacyjnych KRK lub w biurze informacyjnym KRK. Znajdują się one w każdym większym mieście Polski.

Na przykład dla miasta Kielce będzie to Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Kielcach

Wniosek o niekaralności można też składać od 2014 roku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości). Wymagane będzie jednak posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz ze stosownym certyfikatem albo profilu zaufanego ePUAP.

Za wydanie zaświadczenia o niekaralności pobiera się odpowiednią opłatę. W przypadku zapytania złożonego osobiście wynosi ona 30 zł, natomiast dla zapytania drogą internetową – 20 zł. Płatność można uregulować w formie opłaty sądowej, gotówką w kasie sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości albo na rachunek bankowy Ministerstwa. Jeżeli będzie potrzebne też tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielski, niemiecki, bądź inny język obcy, zapłaci się dodatkowe kilkadziesiąt złotych.

 

Komu będzie potrzebne takie zaświadczenie o niekaralności

Dopuszczenie do wykonywania niektórych zawodów uzależnione jest od posiadania statusu osoby niekaranej. W procesie rekrutacyjnym pracodawca ma więc prawo wymagać od kandydata przedstawienia takiego dokumentu.

W Polsce dotyczy to następujących stanowisk:

 • urzędnik samorządowy,
 • inspektor kontroli skarbowej,
 • prokurator,
 • sędzia,
 • policjant,
 • członek korpusu służby cywilnej,
 • licencjonowany pracownik ochrony fizycznej,
 • nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany,
 • członek zarządu organizacji pożytku publicznego,
 • kierowca wykonujący transport drogowy.

 

Do czego potrzebne będzie tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Oprócz wymienionych powyżej sytuacji istnieją także takie, gdzie potrzebne będzie tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności. Mogą być nimi na przykład:

 • składanie wniosku o wydanie wizy przed wyjazdem za granicę,
 • udział w programie pracy wakacyjnej typu Work & Travel,
 • udział w programie umożliwiającym czasowe podjęcie dowolnej pracy na terenie trudno dostępnego państwa (na przykład International Experience Canada),
 • procedury związane z emigracją do innego kraju,
 • udział w procesie rekrutacyjnym za granicą – w niektórych krajach (choćby w Niemczech) pracodawca ma prawo prosić obcokrajowca o takie zaświadczenie, niezależnie od zawodu, czy branży, w której ten chce podjąć pracę).

Niekiedy wymagane jest przedstawienie zaświadczeń o niekaralności ze wszystkich krajów, na terenie których mieszkało się przez dłuższy czas. Takie wymogi stawiają na przykład różne programy związane z emigracją, czy pracą wakacyjną.

Ze względu na fakt, iż jest to dokument wydawany przez organy państwowe, niedopuszczalne jest jego samodzielnie przetłumaczenie, nawet w przypadku bardzo dobrej znajomości języka. Zająć tym będzie się musiał tłumacz przysięgły, bowiem tylko on posiada odpowiednie uprawnienia.

Jeśli komuś zależy na czasie, dobrą opcją będzie skorzystanie na przykład z tłumaczeń przysięgłych online oferowanych na stronie Sworny.com. Niezależnie od tego, czy potrzebny będzie tłumacz przysięgły języka angielskiego, czy któregokolwiek z innych języków europejskich, możliwe będzie dokonanie szybkiego przekładu w atrakcyjnej cenie. Wystarczy jedynie wgrać plik z tekstem na stronę i zaakceptować wycenę tłumacza przysięgłego. Po opłaceniu zlecenia pozostaje już tylko czekać na dostarczenie przesyłki kurierskiej lub pocztowej od tłumacza.

Kto może złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Przepisy gwarantują dostęp do informacji o sobie, zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, każdemu obywatelowi Polski oraz obywatelom i rezydentom wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na wniosek o zaświadczenie o niekaralności osobie, która go złożyła, udostępnia się treści wszystkich zapisów jej dotyczących. W przypadku braku informacji o danym podmiocie (osoba niekarana) na wniosku umieszcza się stosowną adnotację.

Odbioru dokumentu można dokonać osobiście lub też udzielić komuś upoważnienia, uiszczając dodatkową opłatę skarbową.

Zaświadczenie o niekaralności – wejdź na Sworny.com i szybko wyceń jego tłumaczenie przysięgłe.