Certyfikat rezydencji podatkowej – do czego jest potrzebny i gdzie zamówić jego tłumaczenie przysięgłe

Certyfikat rezydencji podatkowej – jeżeli czeka Cię kontrola, lepiej mieć jego tłumaczenie przysięgłe

Bardzo ważne – dopiero w przypadku kontroli urzędników skarbówki należy przedłożyć certyfikat rezydencji podatkowej oraz jego tłumaczenie przysięgłe.

Certyfikat rezydencji nie musi być oryginałem, także tłumaczenie przysięgłe może zostać wykonane na podstawie przesłanej do tłumacza przysięgłego wersji elektronicznej. Więcej na ten gorący temat wkrótce! przedstawimy interpretację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie.

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia stron WWW lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń Slavis.

 

Zarejestruj się za darmo i zleć tłumaczenie przysięgłe certyfikatu przez Internet.

 

Co to w ogóle jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Dzięki istnieniu międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ludzie, którzy zamieszkują na terenie jednego państwa, a pracują na terenie innego, nie są zmuszeni do płacenia podatku dwukrotnie.

Umowy te dotyczą nie tylko pracy zawodowej, ale i innych źródeł dochodu. Takimi mogą być na przykład zyski z lokat bankowych, wynajmu nieruchomości, czy też gry na giełdzie (jednym słowem – wszystko, co przynosi zysk). Pieniądze można więc zarabiać w wielu krajach, a podatki płacić tam, gdzie posiada się status rezydenta.

Aby jednak było to możliwe, trzeba przedstawić w danym kraju certyfikat rezydencji podatkowej. Jest to dokument, który potwierdza, że osoba posiada miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie danego państwa. Okazać należy go pracodawcy lub innej instytucji, która jest zobowiązana odprowadzać podatki. Może nią być na przykład bank albo biuro maklerskie.

Aby móc uniknąć podwójnego opodatkowania, Polacy pracujący na przykład tymczasowo za granicą muszą zdobyć polski certyfikat rezydencji podatkowej i przedstawić go zagranicznemu pracodawcy. Z kolei obcokrajowcy pracujący w Polsce będą musieli okazać tutejszemu pracodawcy certyfikat ze swojego kraju.

W niektórych sytuacjach (na przykład do kontroli skarbowej) konieczne będzie także jego późniejsze tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielski, niemiecki, francuski, bądź inny język obcy w zależności od kraju, w którym będzie się chciało go używać.

Skąd wziąć certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej uzyskuje się w kraju, na terenie którego posiada się status rezydenta. Każdy kraj ma swoje wymagania pozwalające określić, czy dana osoba jest rezydentem, czy nie. W Polsce, aby uzyskać status rezydencji podatkowej, trzeba spełnić jeden z dwóch warunków:

 • przebywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym,
 • posiadać w kraju tak zwany ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych).

Aby potwierdzić rezydencję, należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej. Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i inne kraje wydają go na podobnej zasadzie. Wnioskować można osobiście albo przy pomocy pełnomocnika. Przeważnie wydawany jest w terminie 7 dni, choć przepisy nie narzucają ścisłego terminu. Cena za wydanie certyfikatu obecnie wynosi w naszym kraju 17 zł.

Według najczęściej spotykanej interpretacji ważność certyfikatu nie sięga wstecz. Oznacza to, że aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy przedstawić go przez uzyskaniem dochodu. Zachowuje on natomiast ważność tak długo, jak dana osoba nie zmieni swojego miejsca rezydencji podatkowej. Zdarza się jednak, że niektórzy pracodawcy wymagają czasowego odnawiania certyfikatów (na przykład co roku).

 

Jakie dane zawiera wniosek o certyfikat rezydencji i sam certyfikat

Przepisy nie definiują jednoznacznie, jak powinien wyglądać certyfikat rezydencji podatkowej. Ponadto każdy kraj ma w tej kwestii inne standardy. Czasem dokument ten nosi nawet zupełnie inną nazwę. Aby był uznawany w naszym kraju, musi jednak spełniać następujące wymagania:

 • określać miejsce zamieszkania bądź siedzibę (miejsce rezydencji podatkowej) podatnika,
 • zostać wydany przez właściwą dla danej osoby administrację podatkową,
 • posiadać datę wydania certyfikatu.

Każdy urząd skarbowy posiada wzór wniosku o certyfikat rezydencji podatkowej, który należy wypełnić i złożyć. Nosi on nazwę CRF-1 i wymaga podania następujących danych:

 • dane osobowe podatnika (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL),
 • dane kontaktowe,
 • adres zamieszkania,
 • dane organu podatkowego,
 • państwo, z którym Rzeczpospolita Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • cel składania wniosku,
 • okres, którego dotyczy wniosek,
 • sposób odbioru certyfikatu,
 • data złożenia wniosku i podpis.

 

Kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe certyfikatu

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest w języku urzędowym kraju, na terenie którego dana osoba posiada status rezydenta. Oznacza to, że na potrzeby posługiwania się nim za granicą konieczne będzie na przykład jego tłumaczenie przysięgłe z polskiego na niemiecki. Trzeba mieć jednak na uwadze, że tłumaczenie przysięgłe certyfikatu nie jest ważne bez przedstawienia oryginału.

Dokonaniem przekładu na język obcy może zająć się zarówno stacjonarne biuro tłumaczeń, jak i agencja tłumaczeń przysięgłych online. To drugie rozwiązanie zdobywa w dzisiejszych czasach coraz większą popularność. Firmy takie, jak na przykład Sworny.com współpracują z ekspertami znającymi wiele języków obcych i posiadającymi doświadczenie w translacji różnych rodzajów tekstów. Ponadto oferują krótkie czasy realizacji zleceń i atrakcyjne ceny.

Na stronie firmy można w łatwy sposób można zarejestrować się za darmo i zlecić tłumaczenie przysięgłe certyfikatu rezydencji podatkowej, a także innych dokumentów. Wystarczy wgrać plik, wypełnić formularz i poczekać na dokonanie wyceny przez tłumacza danego języka. Po jej akceptacji pozostaje już tylko czekać na kuriera z przesyłką.

Certyfikat rezydencji podatkowej – potrzebujesz tłumaczenie przysięgłe? nie czekaj, wejdź na Sworny.com i sprawnie wyceń.