Umowa użyczenia samochodu – kiedy potrzebne będzie tłumaczenie przysięgłe

Umowa użyczenia samochodu

Z poniższego wpisu dowiesz się:

 1. Co jest umowa użyczenia samochodu
 2. Kiedy sporządzana jest umowa użyczenia samochodu
 3. Jak wygląda umowa użyczenia pojazdu
 4. Umowa użyczenia samochodu gdzie zgłosić
 5. Umowa użyczenia samochodu jaki podatek
 6. Gdzie zamówić tłumaczenie przysięgłe

Zapraszamy do lektury!

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Profesjonalne Biuro tłumaczeń języków obcych.

Co to jest umowa użyczenia samochodu

Umowa bezpłatnego użyczenia jest umową, w której jedna strona pozwala drugiej na użytkowanie określonej rzeczy. Czas użytkowania może być określony, ale nie musi – przedmiot umowy może być bowiem przekazany na czas nieokreślony. Zasady regulujące zawieranie umów użyczenia są zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Strona przekazująca rzecz nazywana jest użyczającym, natomiast strona, która będzie z przedmiotu korzystać – biorącym. Przedmiotem użyczenia może być rzecz ruchoma (na przykład samochód albo sprzęt elektroniczny) lub nieruchomość (przykładowo działka, garaż lub mieszkanie).

Niedopuszczalne jest natomiast użyczanie pieniędzy (wtedy ma się do czynienia z pożyczką). Umowa użyczenia przypomina więc umowę najmu, z tą różnicą, że za użyczenie nie jest pobierana opłata.

Zawarcie umowy jest dopuszczalne w formie ustnej. Czasem jednak (na przykład w przypadku użyczania samochodu od osoby prywatnej) dobrze jest zawrzeć ją w formie pisemnej. W umowie można wtedy określić dokładne warunki związane z korzystaniem, pokrywaniem kosztów eksploatacji, naprawą ewentualnych szkód czy zwrotem rzeczy.

W przypadku braku szczegółowych zapisów w umowie z użyczonej rzeczy należy korzystać zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem. Nie można jej przekazać do użytkowania osobie trzeciej. Koszty związane z utrzymaniem i usterkami pokrywa biorący. Wyjątkiem są te koszty, które i tak należałoby ponieść, gdyby nie doszło do użyczenia (przykładem może być koszt ubezpieczenia samochodu).

Kiedy sporządzana jest umowa użyczenia samochodu

Umowa użyczenia pojazdu jest jedną z najczęściej spisywanych umów tego rodzaju. Dotyczy szczególnie samochodów używanych w celach firmowych oraz samochodów ciężarowych. Chociaż, jak już wcześniej wspomniano, możliwe jest użyczenie na podstawie ustnych ustaleń, na przykład pisemna umowa użyczenia samochodu ciężarowego może być przydatna podczas kontroli drogowej.

Podobnie jest w przypadku, gdy jakaś firma zechce skorzystać z samochodu prywatnej osoby. Dobrze jest, gdy zostanie wtedy spisana umowa użyczenia samochodu prywatnego. Pisemna forma pomoże również zabezpieczyć interesy obu stron w przypadku powstania jakichś problemów (na przykład rozbicia samochodu).

Trzeba przy tym pamiętać, że nieodpłatne użyczenie samochodu pociąga za sobą pewne konsekwencje podatkowe. Osoba korzystająca bezpłatnie z pojazdu osiąga w ten sposób przychód, którego wartość jest obliczana na podstawie kosztów używania takiego samego pojazdu odpłatnie. Wyjątek od tej zasady występuje, gdy użyczającym jest najbliższa rodzina biorącego.

W przypadku osoby użyczającej konsekwencją jest brak możliwości dokonania odpisu amortyzacyjnego od pożyczonej rzeczy. Czyli oznacza to obowiązek zapłaty wyższego podatku.

Jak wygląda umowa użyczenia pojazdu

W Kodeksie Cywilnym nie ma zapisanych konkretnych wymagań dotyczących zawierania umów użyczenia. Panuje więc w tej kwestii pewna dowolność. Należy jednak zadbać, aby sporządzona umowa odpowiednio zabezpieczała interesy obu stron i przewidywała sytuacje nietypowe.

Umowa użyczenia samochodu nie różni się wiele od umów użyczenia dotyczących innych rzeczy. Dobrze jest więc, jeśli zawiera następujące informacje:

 • kim jest użyczający a kim biorący,
 • co jest przedmiotem użyczenia,
 • w jakim stanie jest użyczany pojazd i czy są jakieś ograniczenia w jego użytkowaniu (na przykład, że dopuszczane jest używanie go wyłącznie na terenie Polski),
 • na jaki czas zostaje zawarta umowa i kiedy możliwe jest jej wcześniejsze rozwiązanie (bądź zerwanie przez użyczającego),
 • w jaki sposób ma nastąpić przekazanie oraz zwrot pojazdu,
 • która strona i w jakim stopniu pokrywa koszty eksploatacji,
 • ewentualne postanowienia dodatkowe.

Umowa użyczenia samochodu gdzie zgłosić

Umowy nieodpłatnego użyczenia samochodu nigdzie nie trzeba zgłaszać. Taka umowa nie znajduje się na liście umów, od których należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Innym zagadnieniem jest rozliczenie przychodu i odprowadzenie podatku.

Umowa użyczenia samochodu jaki podatek

Jeżeli niedopłatne użyczenie zachodzi pomiędzy najbliższą rodziną (tzw. I i II grupa podatkowa), tj. małżonkami, rodzeństwem bliższym i dalszym, teściami itd., biorący nie ma obowiązku odprowadzenia podatku za bezpłatne użyczenie samochodu.

W przeciwnym razie nawet bezpłatna forma użyczenia powoduje wystąpienie obowiązku podatkowego (z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń). Jeżeli w umowie nie jest wskazana kwota, bierze się pod uwagę rynkową wartość przedmiotu i od takiej płaci podatek.

Umowa użyczenia samochodu a tłumaczenie przysięgłe

W przypadku, gdy pożyczony (przez firmę bądź osobę prywatną) pojazd ma opuszczać granice Rzeczpospolitej Polskiej, dobrze jest, aby umowa użyczenia została przełożona na odpowiedni język. Nie będzie wtedy problemów w przypadku ewentualnej kontroli dokumentów.

Translacją tego typu dokumentu, podobnie jak pełnomocnictwa, umowy kupna sprzedaży, REGONu czy np. sprawozdania finansowego, ze względu na wymagania prawne, musi zająć się agencja tłumaczeń przysięgłych, ewentualnie niezależnie działający tłumacze przysięgli. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z serwisu do zlecania tłumaczeń przysięgłych przez Internet Sworny.com, które łączy zalety obu rozwiązań. Bez problemu można znaleźć tam tłumacza znającego praktycznie dowolny europejski język, jak np. tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Ceny przekładów są bardzo konkurencyjne, realizacja zlecenia jest szybka, a jego złożenie bardzo wygodne.

Umowa użyczenia samochodu – aby zlecić na przykład tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielski wystarczy jedynie wejść na stronę i wypełnić krótki formularz (łącznie z wgraniem tam skanu oryginalnego dokumentu). W krótkim czasie tłumacz przysięgły przygotuje i odeśle wycenę. Po jej akceptacji a następnie opłaceniu, wykona przekład tak szybko, jak będzie to możliwe. Następnie wyśle dokument na wskazany adres przy pomocy współpracującej z biurem firmy kurierskiej lub przesyłki poleconej.