Świadectwo pracy – kiedy potrzebne Tłumaczenie Przysięgłe

Świadectwo pracy – o nim piszemy w poniższym wpisie. Znajdziesz tutaj informacje na temat:

 1. Czym jest jest świadectwo pracy
 2. Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy
 3. Co to jest i kiedy prosić o sprostowanie świadectwa pracy
 4. Co zrobić z zagranicznym świadectwem pracy i gdzie jest Tłumacz Przysięgły online, który nam to sprawnie przetłumaczy

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia dokumentów technicznych lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Świadectwo pracy – co to jest

Rozwiązanie umowy o pracę (wypowiedzenie umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron) pociąga za sobą pewne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Jedną z nich jest konieczność wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. Nie musi zostać złożony żaden wniosek o wydanie świadectwa pracy, ponieważ sporządzenie tego dokumentu jest obowiązkiem pracodawcy.

Nie dotyczy to jednak wszystkich zatrudnionych osób. Zmiany w Kodeksie Pracy z 2011 roku spowodowały, że świadectwo pracy otrzymają jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeśli umowa była terminowa, nie musi być ono sporządzane. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło również nie dają możliwości otrzymania świadectwa.

Pracodawca nie może odmówić wydania świadectwa pracy. Pracownik nie musi go natomiast odebrać osobiście. Może to za niego zrobić wskazany na piśmie pełnomocnik. W przypadku śmierci pracownika jego rodzina lub spadkobierca może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy. Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do zniszczenia lub utraty świadectwa, można wnioskować o duplikat świadectwa pracy.

Co musi zawierać świadectwo pracy

Nie istnieje oficjalny wzór świadectwa pracy, choć Kodeks Pracy zawiera pewne wytyczne dotyczące jego zawartości. Muszą się znaleźć w nim informacje dotyczące rodzaju i okresu wykonywanej pracy, sposobu rozwiązania umowy, a także wszelkie dane pozwalające poprawnie wyliczyć uprawnienia pracownicze (na przykład ile urlopu będzie się należeć w kolejnej pracy). Na życzenie pracownika można zawrzeć też informacje o uzyskanych w trakcie trwania stosunku pracy kwalifikacjach (co uwiarygadnia jego doświadczenie zawodowe). Na świadectwie pracy nie mogą się natomiast znaleźć żadne informacje oceniające byłego pracownika.

Lista wszystkich koniecznych danych wygląda następująco:

 • stanowisko (lub stanowiska) zajmowane przez pracownika,
 • okres wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • sposób rozwiązania stosunku pracy,
 • wykorzystany urlop wypoczynkowy w roku, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy,
 • wykorzystany urlop wychowawczy,
 • wykorzystany urlop okolicznościowy,
 • wykorzystany urlop bezpłatny,
 • wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy,
 • informacja o należnościach niewypłaconych przez pracodawcę do dnia rozwiązania umowy (na przykład z powodu problemów finansowych),
 • okres, za który przysługuje odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia,
 • okres odbywania służby wojskowej (lub służby zastępczej),
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach,
 • informacje o okresach nieskładkowych, na podstawie których wylicza się świadczenia pracownicze,
 • informacje o wygrodzeniu zajętym w postępowaniu egzekucyjnym,
 • dodatkowe informacje umieszczane na życzenie pracownika.

Sprostowanie świadectwa pracy

Czasem zdarzy się, że wydane przez pracodawcę świadectwo pracy zawiera nieprawidłowe informacje. W takiej sytuacji powinna zostać wykonana korekta świadectwa pracy. W tym celu, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pracodawcy. Gdy to nie pomoże, można złożyć do sądu wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.

Na wnioskowanie o zmianę świadectwa pracownik ma 7 dni od daty otrzymania dokumentu. W ciągu kolejnych 7 dni pracodawca musi się ustosunkować do jego prośby. W przypadku wyrażenia zgody na poprawę dokumentu, ma następne 3 dni na wydanie nowego świadectwa pracy.

Jeżeli jednak pracodawca odmówi dokonania poprawek, pracownik ma prawo złożyć pozew do sądu rejonowego. We wniosku należy podać dowód wskazujący nieprawidłowości w świadectwie pracy. Były zatrudniony ma również prawo zażądać odszkodowania oraz zwrotu kosztów postępowania. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia utraconego w wyniku pozostawania bez pracy w wyniku posiadania błędnego świadectwa pracy.

Zagraniczne świadectwo pracy

Praca za granicą jest coraz częściej wybierana przez Polaków. W związku z tym pojawiają się czasem pytania, jak traktować świadectwo pracy z zagranicy. Czy dokument ten ma taką samą moc, jak świadectwo wystawione przez polskiego pracodawcę? Okazuje się, że tak. Niezależnie od tego, w jakim kraju była wykonywana praca, jeśli odbywała się na zasadach umowy o pracę, będzie się ona wliczać do stażu pracy i wpływać na uprawnienia pracownicze (na przykład prawo do urlopu w wymiarze 26 dni rocznie).

Żaden z przepisów nie mówi, że należy zlecić tłumaczenie przysięgłe świadectwa pracy. Warto mieć jednak na uwadze, że przekład wykonany przez profesjonalną agencję tłumaczeń przysięgłych uniemożliwi podważenie wiarygodności dokumentu.

Świadectwo pracy – gdzie szybko wycenić i zamówić Tłumaczenie Przysięgłe przez Internet

Dla wszystkich osób potrzebujących szybkiego i niedrogiego tłumaczenia (nie tylko świadectwa pracy), swoje usługi oferuje biuro tłumaczeń Slavis oraz jego platforma do zamawiania Tłumaczeń Przysięgłych przez Internet Sworny.com.

Firma wykonuje tłumaczenia przysięgłe online, co znacznie przyspiesza i upraszcza obsługę zlecenia. Współpracują z nią także tłumacze przysięgli specjalizujący się w dużej liczbie języków europejskich, co sprawia, że łatwo uzyskać nie tylko tłumaczenie z angielskiego na polski, ale i przekłady z mniej popularnych języków, jak na przykład norweski czy ukraiński.

Świadectwo pracy – nie czekaj – Przejdź do wyceny Tłumaczenia Przysięgłego!