Krajowy Rejestr Sądowy – tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy, znany również jako KRS, jest rejestrem publicznym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Został on utworzony w 2001 roku i zastąpił istniejący wcześniej Rejestr Handlowy. Działanie KRS reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenie stron internetowych lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Dostęp do KRS jest publiczny i każdy chętny może uzyskać dane o interesującym go podmiocie. Pomóc może w tym wyszukiwarka KRS (Wyszukiwanie Podmiotów a Krajowym Rejestrze Sądowym) albo wizyta w którejś z ekspozytur Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają:

 • przedsiębiorcy, tacy jak: spółki jawne, partnerskie, europejskie, komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa zagraniczne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, jednostki badawczo-rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, działających na terenie Polski,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje społeczne i zawodowe,
 • fundacje,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • niewypłacalni dłużnicy.

Wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie podlegają natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich ewidencją zajmują sie gminy właściwe dla miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność.

Wpisanie do rejestru, aktualizacja danych oraz wykreślenie z rejestru wiąże się z opłatami, choć niektóre podmioty są z nich zwolnione na podstawie przepisów regulujących ich działalność.

 

Jakie informacje zawiera rejestr KRS

Najczęściej wykorzystywanym rejestrem wchodzącym w skład KRS jest rejestr przedsiębiorców. Obecnie zostały już tam wpisane dane ponad 300 tysięcy podmiotów.

Krajowy Rejestr Sądowy przedsiębiorców składa się z 6 działów, które zawierają następujące informacje:

 • dział I – podstawowe dane o przedsiębiorcy, takie jak: nazwa, numer KRS, NIP, REGON, oznaczenie formy prawnej działalności, dane adresowe (dotyczące siedziby i oddziałów), informacje o powstaniu podmiotu oraz statucie lub umowie spółki, na podstawie której działa dany podmiot,
 • dział II – o sposobie reprezentowania podmiotu, organie nadzoru oraz prokurze (jeśli takowe występują),
 • dział III – o przedmiocie prowadzonej działalności w oparciu o kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności oraz ewentualnym badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta,
 • dział IV – dane o charakterze ostrzegawczym, związane na przykład z zaległościami podatkowymi, celnymi lub składkami na ubezpieczenia społeczne, a także o prowadzonym postępowaniu upadłościowym,
 • dział V – o powołaniu i odwołaniu kuratora,
 • dział VI – dane dotyczące likwidacji przedsiębiorstwa, ustanowienia zarządu komisarycznego, ogłoszenia upadłości albo połączenia lub przekształcenia podmiotu.

 

Jak uzyskać dane z KRS

Z rejestru można uzyskać następujące dokumenty:

 • odpis z KRS pełny – wszystkie wpisy dotyczące danego numeru KRS,
 • odpis z KRS aktualny – aktualna treść wpisów,
 • wyciąg z KRS – aktualna treść wpisów ze wskazanych działów,
 • zaświadczenie o wpisaniu do KRS, braku wpisu bądź wykreśleniu z rejestru,
 • informacje dotyczące na przykład numeru KRS, pod którym figuruje dany podmiot.

Wymienione powyżej dokumenty można uzyskać w oddziale sądu albo przez internetową przeglądarkę „Krajowy Rejestr Sądowy”. Wyszukiwarka Ministerstwa Sprawiedliwości działa od 2012 roku pod adresem https://ems.ms.gov.pl. Oprócz niej, w sieci działa też sporo innych stron, na których można wyszukać numer KRS online.

Jeżeli jednak komuś odpis KRS online nie wystarcza, będzie musiał udać się do jednego z sądów rejonowych osobiście lub wysłać pełnomocnika. Dokument przeważnie wydawany jest „od ręki”, a ceny wyglądają następująco:

 • odpis pełny – 60 zł,
 • odpis aktualny – 30 zł,
 • wyciąg – 10 zł za pierwszy dział i 5 zł za każdy następny.

W sądzie należy złożyć wniosek CI KRS-COD (dla odpisu) lub CI KRS-CWY (dla wyciągu). Druki KRS dostępne są na miejscu lub do ściągnięcia ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. We wniosku należy podać swoje dane, oznaczenie rejestru, typ odpisu oraz oczywiście numer KRS podmiotu.

 

Krajowy Rejestr Sądowy a tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Fizyczne odpisy i wyciągi z KRS są potrzebne przy procedurach sądowych. Pozwalają na przykład udowodnić fakt zajścia konkretnej zmiany w przedsiębiorstwie. Gdy postępowanie odbywa się za granicą, konieczne będzie tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielski, niemiecki albo inny język obcy. Ponieważ nie jest dopuszczalne zwykłe tłumaczenie, przekładem będą musieli zająć się tłumacze przysięgli.

Choć tłumaczenie odpisu lub wyciągu z KRS nie jest szczególnie trudną sprawą, ze względu na wagę dokumentu, warto postawić na agencję tłumaczeń przysięgłych z doświadczeniem. Do takich należy na przykład Sworny.com. Na stronie dokonywane są tłumaczenia przysięgłe online, co przekłada się zarówno na szybkość wykonania usługi, jak i na niższą cenę.

Warto mieć również na uwadze wygodę takiego rozwiązania. Przekład można zlecić, a dokumenty odebrać nie ruszając się z własnego domu. Wszystko dzięki łatwej w obsłudze stronie internetowej oraz firmie kurierskiej, która stale współpracuje z biurem tłumaczeń.

 

Krajowy Rejestr Sądowy i jego tłumaczenie przysięgłe – wystarczy zarejestrować się za darmo i bardzo szybko uzyskać ofertę od tłumaczy przysięgłych.