REGON – kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe wpisu

Czym jest numer REGON

Termin REGON jest akronimem od Rejestru Gospodarki Narodowej. Jego prowadzeniem zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Często termin ten jest rozumiany również jako numer indentyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer nadawany różnym podmiotom gospodarczym. Do podmiotów takich mogą należeć:

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym także posiadające gospodarstwa rolne),
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 • jednostki lokalne wymienionych powyżej podmiotów.

Numer tworzony jest według następującego schematu:

 • 2 cyfry oznaczające kod województwa,
 • 6 cyfr „właściwego” numeru podmiotu gospodarczego,
 • 1 cyfra kontrolna do sprawdzania poprawności numeru REGON.

 

Uzyskiwanie numeru REGON

Posiadanie przez podmiot gospodarczy REGONu jest obowiązkowe. Jego uzyskanie nie wiąże się jednak z żadnymi opłatami. Wpis do bazy REGON, podobnie jak założenie działalności gospodarczej, jest darmowe. Nie wymaga również przechodzenia przez skomplikowane procedury.

Aby przedsiębiorca uzyskał numer REGON, musi wypełnić wniosek CEIDG-1, który służy do zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Po dokonaniu zgłoszenia CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) przesyła dane firmy do Głównego Urzędu Statystycznego, a ten w ciągu 7 dni przypisuje podmiotowi unikalny numer.

W przypadku osób fizycznych numer ten jest przypisywany tylko raz. Nawet gdyby dana firma upadła i konieczne byłoby założenie później innej, numer zostanie zawsze taki sam. Sytuacja jest więc podobna jak w przypadku numeru NIP.

Dla innych form prawnych niż jednoosobowa działalność gospodarcza uzyskanie numeru REGON będzie wymagać odwiedzenia lokalnego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego i złożenia tam odpowiedniego wniosku.

Skąd wziąć zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Wpis REGON każdego podmiotu gospodarczego jest powszechnie dostępny. Każda osoba zainteresowana czyjąś działalnością może więc go swobodnie odnaleźć i sprawdzić. W zależności od tego, jakie informacje chce się uzyskać, można to uczynić na różne sposoby.

 

Wyszukiwarka przedsiębiorców

Fakt nadania numeru REGON można sprawdzić na stronie CEIDG. Znajdujący się tam rejestr firm umożliwia wyszukiwanie wpisów dotyczących podmiotów gospodarczych pod względem różnych kryteriów. Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego działa również wyszukiwarka REGON. Aby z niej skorzystać, należy najpierw przepisać kod z obrazka, a potem wpisać REGON, NIP albo KRS firmy lub innej organizacji. Po wyszukiwaniu możliwe będzie zapoznanie się z jej danymi.

 

Wizyta w oddziale Głównego Urzędu Statystycznego

Czasem konieczne jest jednak uzyskanie papierowego zaświadczenia o nadaniu numeru. W tym celu należy udać się do lokalnego oddziału GUS (osobiście lub przyznać komuś pełnomocnictwo) i złożyć formularz RG-1. Najczęściej zaświadczenie można uzyskać od razu, choć czas oczekiwania może się wydłużyć aż do 7 dni.

Uzyskanie dokumentu jest bezpłatne. Zawiera on następujące informacje:

 • pełną nazwę firmy,
 • numer PESEL,
 • spis prowadzonych działalności według klasyfikacji PDK,
 • formę prawną działalności,
 • datę rozpoczęcia działalności (ewentualnie zawieszenia, zakończenia, itp.),
 • dane organu, który wydaje zaświadczenia i datę wydania dokumentu.

 

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy będzie potrzebne tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Sytuacje takie będą miały miejsce, gdy na przykład dana osoba posiada firmę zarejestrowaną w Polsce, a będzie chciała prowadzić działania w Niemczech albo w innym kraju. Zaświadczenie o REGONie przydaje się nie tylko przy okazji współpracy między firmami. Wymagają go także banki, na przykład przy zakładaniu konta firmowego, czy przyznawaniu kredytu na potrzeby rozwoju działalności.

Czasem wystarczy tłumaczenie zwykłe, jednak w niektórych przypadkach przekładem będą się musieli zająć tłumacze przysięgli. Na rynku działa wiele biur tłumaczeń, które oferują przekład dokumentów firmowych. Niektóre z nich posiadają stacjonarne siedziby, inne działają w Internecie. To drugie rozwiązanie na pewno docenią osoby, które cenią sobie czas i wygodę, a jednocześnie nie chcą przepłacać.