Zatrudnianie cudzoziemców – jakie dokumenty Tłumaczyć Przysięgle

Zatrudnianie cudzoziemców do pracy w Polsce wydaje się być ciekawą opcją wobec malejącego bezrobocia i coraz wyższych wymagań naszych polskich pracowników.

Oto, czego dowiemy się z tego wpisu:

 1. Od czego zacząć
 2. Zatrudnianie cudzoziemców – kiedy potrzebne pozwolenie
 3. Zatrudnianie cudzoziemców – w jakich przypadkach takie pozwolenie nie będzie potrzebne
 4. Jak uzyskać zezwolenie na zatrudnianie cudzoziemców
 5. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć
 6. Dlaczego Sworny.com – Tłumaczenia Przysięgłe przez Internet – jest idealnym miejscem, gdzie szybko i wygodnie można zamówić Tłumaczenie Przysięgłe dokumentów pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia dokumentów technicznych lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro tłumaczeń profesjonalnych.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnienie obcokrajowca w polskim zakładzie pracy nie jest w dzisiejszych czasach niczym niezwykłym. Pracownicy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji mają wiele zalet i często są bardzo chętnie wybierani przez rodzimych pracodawców. Cudzoziemcy zza wschodniej granicy znani są z solidności, a koszt ich zatrudnienia jest nierzadko niższy, niż w przypadku polskich pracowników.

Unia Europejska gwarantuje swobodny dostęp do rynków pracy dla krajów członkowskich. Zatrudnienie Czecha, Słowaka czy Litwina w Polsce nie będzie wymagać dopełnienia skomplikowanych formalności. Gdy jednak celem pracodawcy jest na przykład zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy, będzie on musiał starać się o zezwolenie na pracę dla takiej osoby.

Przebieg procedury jest zależny od kraju pochodzenia obcokrajowca. Pracownik z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji albo Armenii może podjąć pracę na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dokument ten znany jest powszechnie pod nazwą zaproszenia dla cudzoziemców i musi zostać złożony przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na jego podstawie obcokrajowiec otrzymuje pozwolenie na pracę w Polsce przez 6 miesięcy.

Jeśli chce się zatrudniać kogoś na dłuższy okres albo pracownikiem ma być obywatel innego kraju niż wymienione powyżej, trzeba będzie wystąpić do wojewody o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.

 

Kiedy zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wymaga pozwolenia

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca jest wymagane w przypadku, gdy:

 • ma on wykonywać w Polsce pracę na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej dla pracodawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Polsce (pozwolenie typu A),
 • ma pełnić funkcję członka zarządu spółki kapitałowej albo przedsiębiorstwa wpisanego do KRS wiążącą się z przebywaniem na terenie Polski przez czas dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy w roku (pozwolenie typu B),
 • pracuje u zagranicznego pracodawcy i jest delegowany do polskiego oddziału firmy albo powiązanego z nią podmiotu na czas dłuższy niż 30 dni w roku (pozwolenie typu C),
 • pracuje u zagranicznego pracodawcy nieposiadającego oddziału w Polsce i jest delegowany do Polski w celu wykonania usługi eksportowej (pozwolenie typu D),
 • pracuje u zagranicznego pracodawcy i jest delegowany do Polski na czas dłuższy niż 3 miesiące w ciągu półrocza w celu innym niż wynikającym z pozwolenia typu C i D (pozwolenie typu E).

 

Kiedy zatrudnienie cudzoziemca nie wymaga pozwolenia

Bez pozwolenia na pracę mogą pracować w Polsce obcokrajowcy, którzy:

 • są delegowani do pracy w Polsce przez pracodawcę z kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • posiadają Kartę Polaka,
 • posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (z powodu posiadania oferty pracy, chęci prowadzenia działalności gospodarczej, studiowania lub połączenia się z mieszkającą w Polsce rodziną),
 • mają zamiar prowadzić szkolenia, wykłady lub prezentacje,
 • chcę wykonywać działalność artystyczną przez czas do 30 dni,
 • biorą udział w stażach zawodowych,
 • nadzorują realizację programów UE lub innych programów międzynarodowych,
 • uczą języków obcych lub prowadzą zajęcia w językach obcych na podstawie umów międzynarodowych,
 • są korespondentami mediów zagranicznych,
 • są członkami sił zbrojnych,
 • są sportowcami i wykonują pracę związaną z zawodami sportowymi przez czas nie dłuższy niż 30 dni,
 • mają zamiar pracować w instytucjach kulturowych obcych państw,
 • są studentami odbywającymi praktyki zawodowe,
 • są studentami studiów stacjonarnych i chcą pracować w okresie od lipca do września.

Ponadto, jak już zostało wyżej wspomniane, praca dla Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan oraz obywateli Armenii i Mołdawii jest dostępna bez zezwolenia, na podstawie zaproszenia dla cudzoziemców.

 

Jak uzyskać zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca

O zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy. Do wniosku należy dołączyć informację od starosty o braku możliwości zatrudnienia na to stanowisko polskiego obywatela (dla niektórych zawodów obowiązek ten nie występuje).

Pozwolenie wydawane jest na określony we wniosku czas. Ten nie może być jednak (poza nielicznymi wyjątkami) dłuższy niż 3 lata.

 

Koszt wydania pozwolenia wynosi:

 • 50 zł – w przypadku pracy przez czas krótszy niż 3 miesiące,
 • 100 zł – w przypadku pracy przez czas dłuższy niż 3 miesiące,
 • 200 zł – w przypadku pracy polegającej na wykonywaniu usług eksportowych.

W przypadku przedłużania pozwolenia na pracę stawki wynoszą połowę z wyżej wymienionych kwot.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć

Dokładna lista wymaganych dokumentów zależy od typu wydawanego pozwolenia i przeważnie jest dość obszerna. Niezależnie od typu pozwolenia należy dostarczyć:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca,
 • kopię dokumentu podróży obcokrajowca,
 • potwierdzenie spełniania przez obcokrajowca wymagań koniecznych do podjęcia pracy (w przypadku zawodów regulowanych),
 • dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły lub studiów w Polsce, kraju EOG lub Szwajcarii, jeśli nastąpiło to w ciągu ostatnich 3 lat,
 • dokumenty potwierdzające legalność pobytu w Polsce, jeśli nastąpił on w ciągu ostatnich 3 lat,
 • kopię dowodu wniesienia opłaty skarbowej,
 • oryginał pełnomocnictwa, jeśli pracodawca nie składa wniosku osobiście.

Kompletnej listy najlepiej szukać na stronie właściwego Urzędu Wojewódzkiego, gdyż w poszczególnych województwach wymagania mogą się nieznacznie różnić.

 

Gdzie wykonać niezbędne tłumaczenia przysięgłe

Wszystkie dokumenty do pozwolenia na pracę powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku, gdy oryginały są dostępne jedynie w obcym języku, konieczne jest tłumaczenie przysięgłe. Obecnie na rynku działa duża liczba biur tłumaczeń, które mogą w tej kwestii pomóc, jednak nie wszystkie będą miały w swoich kadrach tłumaczy znających odpowiednie języki. W przypadku pozwoleń o pracę rzadko do wykonania jest tłumaczenie z angielskiego na polski. O wiele częściej przyda się tłumacz przysięgły języka ukraińskiego lub rosyjskiego.

Te języki oraz wiele innych ma w swojej ofercie agencja tłumaczeń przysięgłych sworny.com. Z jej usług warto skorzystać także z innych powodów. Wykonuje ona tłumaczenia przysięgłe online, co jest dla klienta wygodniejszą opcją niż korzystanie z usług stacjonarnych biur tłumaczeń. Ponadto, cena usługi oraz czas jej realizacji są bardzo atrakcyjne, nawet w przypadku mało popularnych języków obcych.

Jeżeli interesuje Cie zatrudnianie cudzoziemców, zamów u nas w Sworny.com tłumaczenie przysięgłe potrzebnych dokumentów a zyskasz na czasie i oszczędzisz pieniądze.