Suplement do dyplomu – co to? kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe?

Co to jest suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu jest integralną częścią dyplomu ukończenia studiów, który otrzymują ci absolwenci uczelni wyższych, którym uda się obronić pracę dyplomową. Stanowi uszczegółowienie dyplomu i jest ważny tylko razem z nim. Często określany jest również jako część B dyplomu.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Profesjonalne Biuro Tłumaczeń – Kontakt.

Suplement do dyplomu jak uzyskać

Suplement do dyplomu jest wydawany tym absolwentom, którzy ukończyli studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Student otrzymuje go z rąk przedstawiciela uczelni, często na uroczystym dyplomatorium będącym oficjalnym zwieńczeniem nauki. Niektóre uczelnie wydają dyplom za darmo, choć z reguły pobierane są za to opłaty w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Na życzenie można otrzymać również odpisy dyplomu i suplementu, a także ich tłumaczenie z polskiego na angielski (ewentualnie inny wybrany przez studenta język obcy). Przekłady będą ważne tak samo, jak gdyby wykonywali je tłumacze przysięgli. Mogą więc na przykład stanowić podstawę do rekrutacji na zagraniczną uczelnię, w przypadku chęci kontynuowania tam nauki.

 

Jakie informacje zawiera, do czego potrzebny jest suplement do dyplomu

Z założeń tak zwanego Procesu Bolońskiego wynika, że dyplomy wydawane przez europejskie uczelnie powinny być jednolite. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie, porównywanie i uznawanie kwalifikacji uzyskanych w toku edukacji na terenie innego państwa. Opracowane standardy dotyczą zarówno dyplomu, jak i suplementu do dyplomu.

Wszystkie polskie uczelnie stosują się do tych zaleceń, co sprawia, że wydawany suplement dyplomu jest do siebie podobny (istnieje coś takiego jak “wzór dyplomu”, który w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywany jest w szkolnictwie wyższym). Zgodnie z europejskimi wytycznymi składają się z preambuły oraz ośmiu następujących sekcji:

  1. Informacje o posiadaczu dyplomu
  2. Informacje o dyplomie
  3. Informacje o poziomie nauczania
  4. Informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach
  5. Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu
  6. Dodatkowe informacje
  7. Poświadczenie suplementu
  8. Informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego

Większość uczelni zarówno dyplom, jak i suplement do dyplomu wydaje w eleganckich, twardych oprawach. Najczęściej jednak tyczy się to tylko oryginałów w języku polskim.

Kiedy przyda się tłumaczenie przysięgłe suplementu do dyplomu

Suplement do dyplomu, jak i sam dyplom są głównie przydatne w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest staranie się o zdobycie zatrudnienia, drugą – rekrutacja na kolejny etap edukacji (na przykład na studia doktoranckie).

Choć można zauważyć, że na dzisiejszym rynku pracy coraz bardziej liczą się konkretne umiejętności i kwalifikacje, to wykształcenie cały czas jest podstawą przy zatrudnianiu nowych, mniej doświadczonych pracowników.

Głównym argumentem młodego, szukającego pracy absolwenta jest właśnie dyplom ukończenia studiów. Wraz z suplementem może on dać pracodawcy wgląd w to, czy ma do czynienia z solidnym człowiekiem, który dobrze wypełni powierzone mu zadania.

Podobnie przy chęci podjęcia dalszej nauki na polskiej lub zagranicznej uczelni. Rekrutacja często prowadzona jest na podstawie wyników uzyskanych na poprzednich etapach nauki.

Dzięki wspomnianemu już Procesowi Bolońskiemu polskie dyplomy i suplementy dyplomów są uznawane za granicą w większości europejskich krajów. Czasem będzie jedynie trzeba zlecić w biurze tłumaczeń ich przełożenie na konkretny język obcy.

Jednakże państwa leżące na innych kontynentach, takie jak na przykład USA, Kanada czy Australia, nie od razu uznają polskie wykształcenie. Aby tak się stało, trzeba najpierw dokonać nostryfikacji dyplomu, czyli uznania go przez władze lokalnej uczelni. Na potrzeby tego procesu także konieczne będzie wykonanie tłumaczenia przysięgłego dyplomu i suplementu do dyplomu.

 

Gdzie można zlecić tłumaczenie przysięgłe suplementu do dyplomu

Dla dokumentów takich jak suplement do dyplomu czy dyplom ukończenia studiów nie jest dopuszczalne wykonanie zwykłego przekładu. Koniecznie musi zająć się tym tłumacz przysięgły języka angielskiego, tłumacz przysięgły niemieckiego lub jakiegokolwiek innego języka, na który tłumaczenie jest nam potrzebne. Osoba taka musi posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, które zapewnią, że przekład będzie wierny. Dzięki temu zagraniczni pracodawcy oraz pracownicy uczelni będą mogli na nim polegać tak samo, jak na oryginalnych dokumentach.

Przy dokonywaniu tłumaczeń przysięgłych – np. aktu urodzenia, świadectwa maturalnego itp. – warto skorzystać z usług oferowanych na stronie sworny.com. Współpracuje ona z tłumaczami przysięgłymi znającymi praktycznie wszystkie europejskie języki obce. Translacja jest dokładna i szybka. Kurier z przetłumaczonymi dokumentami może zapukać do drzwi już nawet na dzień po złożeniu zlecenia. A ze względu na fakt, że są to tłumaczenia przysięgłe online, bardzo atrakcyjna jest również cena oferowanych usług.

Suplement do dyplomu i jego tłumaczenie przysięgłe – wystarczy zarejestrować się za darmo i bardzo szybko uzyskać ofertę od tłumaczy przysięgłych, lub po prostu wysłać emaila na adres info@sworny.com, napisać, na jaki język interesuje nas zlecenie tłumaczenia przysięgłego naszego suplementu do dyplomu i po chwili uzyskać korzystną wycenę.