ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE na czas oznaczony – TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – to w obliczu ostatnich wydarzeń imigracyjnych dosyć gorąca sprawa.

Oto czego dowiesz się z tego artykułu:

 1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – czym jest
 2. Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy
 3. Jakie dokumenty należy złożyć starając się o zezwolenie na pobyt czasowy
 4. Dlaczego Sworny – Tłumacz Przysięgły online – to najlepsze miejsce, aby sprawnie wycenić i zamówić Tłumaczenie Przysięgłe przez Internet

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię kompleksowe tłumaczenia dla biznesu lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Czym jest zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Nie będąc obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, na pobyt czasowy w Polsce trzeba uzyskać specjalne zezwolenie. Przez pobyt czasowy rozumie się w tym przypadku zamieszkiwanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Krótszy pobyt możliwy jest na podstawie wizy, wpisu w paszporcie lub innego dokumentu.

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony należy składać do wojewody właściwego dla miejsca planowanego zamieszkania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, powalającą mu na maksymalnie trzyletnie przebywanie na terenie Polski.

Karta pozwala nie tylko na legalizację pobytu cudzoziemców, ale i będzie stanowić dowód tożsamości oraz dawać możliwość swobodnego poruszania się po wszystkich krajach należących do Strefy Schengen. Jej uzyskanie oraz przebywanie w Polsce przez co najmniej dwa lata jest jednym z warunków, które muszą spełnić osoby starające się o zezwolenie na pobyt stały.

 

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy

Prawo pobytu czasowego w Polsce można uzyskać w przypadku zajścia jednej z wielu okoliczności. Do takich należą między innymi:

 • uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce lub oświadczenia od pracodawcy o chęci zatrudnienia cudzoziemca,
 • prowadzenie korzystnej dla polskiej gospodarki działalności gospodarczej,
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski,
 • chęć podjęcia lub kontynuacji nauki (szkolenia zawodowego, studiów wyższych lub doktoranckich),
 • posiadanie rodzinnych więzi z obywatelem Polski lub obywatelem państwa Unii Europejskiej zamieszkującym w Polsce,
 • chęć wykonywania w Polsce badań naukowych,
 • prowadzenie działalności artystycznej w przypadku osoby o uznanym dorobku artystycznym,
 • bycie ofiarą handlu ludźmi,
 • posiadanie statusu uchodźcy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem karty pobytu muszą posiadać:

 • ważne ubezpieczenie zdrowotne,
 • stabilne i regularne źródło dochodów, które pozowali na utrzymanie się w kraju (oraz ewentualnie utrzymanie swojej rodziny),
 • zapewnione miejsce zamieszkania.

Wymienione powyżej rzeczy nie dotyczą osób, które są małżonkami obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o zezwolenie na pobyt czasowy

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony składa się przy pomocy specjalnego formularza. Wymagane jest oczywiście jego uzasadnienie. Do wniosku należy dołączyć między innymi:

 • 4 kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami dotyczącymi zdjęć do dokumentów,
 • 2 kserokopie paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający zameldowanie czasowe,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu oraz wysokość kosztów zamieszkania,
 • potwierdzenie opłacenia wniosku.

W zależności od województwa, na terenie którego chce się zamieszkać, mogą być wymagane również inne dokumenty. Dodatkowe potwierdzenia będą też wymagane w zależności od sytuacji stanowiącej podstawę wnioskowania o prawo pobytu. W przypadku podjęcia pracy będzie to na przykład pozwolenie na pracę dla cudzoziemca. Od wnioskodawcy zostaną też pobrane odciski linii papilarnych na potrzeby wykonania karty pobytu.

Wniosek można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Osobiste stawienie się będzie jednak wymagane przy odbiorze karty pobytu.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – gdzie zamówić tłumaczenie przysięgłe niezbędnych dokumentów

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, a także wszystkie dokumenty do niego dołączone muszą zostać sporządzone w języku polskim. To standardowa procedura, dotycząca także uzyskiwania zezwolenia na pracę, wizy i innych dokumentów. Trzeba będzie posiadać także oryginały składanych dokumentów do wglądu.

Nie jest dopuszczalne dokonanie samodzielnego przekładu. Konieczne będzie zwrócenie się do biura tłumaczeń języków obcych i skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. W zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca, może to być na przykład tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, rosyjskiego czy chińskiego.

Na polskim rynku działa wiele firm oferujących tego typu przekłady. Z usług jednej z nich można skorzystać na stronie sworny.com. Pracują tam tłumacze przysięgli mający uprawnienia do translacji w szerokim zakresie języków obcych. Wykonywane przez nich tłumaczenia przysięgłe online cechują się nie tylko gwarancją poprawności, ale i niską ceną oraz szybkim czasem dostarczenia przełożonych dokumentów.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE na czas oznaczony Tłumaczenie Przysięgłe zamówione na Sworny.com- szybka, darmowa rejestracja, błyskawiczna wycena i bezpieczna płatność online – nie czekaj, przejdź do wyceny tłumaczenia przysięgłego już teraz!