Świadectwo kwalifikacyjne – kiedy tłumaczenie przysięgłe

Świadectwo kwalifikacyjne – czym jest i w jakim celu zleca się jego tłumaczenie przysięgłe

Z tego wpisu dowiesz się, do czego potrzebne jest świadectwo kwalifikacyjne, dlaczego ma ono ogromne znaczenie w transporcie drogowym oraz jak szybko, tanio i wygodnie zamówić tłumaczenie przysięgłe świadectwa kwalifikacyjnego.

 

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Świadectwo kwalifikacyjne – do czego służy?

Nie każdy zawód można wykonywać bazując jedynie na nabytych w szkole bądź na studiach umiejętnościach. Niektóre z nich wiążą się z większą odpowiedzialnością albo z wyższym poziomem ryzyka. Sprawia to, że aby zostać do nich dopuszczonym, trzeba będzie posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne.

Dokument taki stanowi potwierdzanie kwalifikacji zawodowych danej osoby. Daje gwarancję, że jego posiadacz ma niezbędne kompetencje do wykonywania czynności w wymaganym zakresie. W założeniu, swoją pracę da radę wykonywać dobrze, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych ludzi.

Potwierdzające czyjeś kwalifikacje dokumenty mogą przyjmować formę zaświadczeń, dyplomów albo świadectw. Można je zdobyć na rozmaitych szkoleniach lub kursach kończących się państwowym egzaminem.

Na rynku pracy jest sporo zawodów, do których wykonywania niezbędny będzie certyfikat kompetencji zawodowych. Do takich należą między innymi: radca prawny, geodeta, kierowca zawodowy czy osoba pracująca z urządzeniami elektrycznymi.

Świadectwa kwalifikacyjne, a także świadectwa pracy uzyskane od poprzednich pracodawców, przydadzą się nie tylko z zawodach, gdzie ich posiadanie jest wymagane przez przepisy. Zawsze będą mocnym atutem w ręku każdego kandydata przy rekrutacji na nowe stanowisko. Dużą wartość mają zarówno w Polsce, jak i za granicą, choć w tym drugim przypadku konieczne będzie ich tłumaczenie przysięgłe z polskiego na angielski, francuski czy dowolny inny język obcy.

Świadectwo kwalifikacyjne – certyfikacja kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Od pewnego czasu świadectwa kwalifikacyjne nabrały szczególnego znaczenia w transporcie drogowym. Kilka lat temu w przepisach wprowadzono zmiany, które miały na celu dostosowanie naszego prawa do unijnych wymogów. W konsekwencji firmy przewozowe nie mogą już zatrudniać dowolnych kierowców posiadających prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Jeśli dana osoba będzie chciała po raz pierwszy podjąć pracę zawodowego kierowcy, będzie musiała przejść kwalifikację wstępną. Ponadto konieczne będą okresowe szkolenia potwierdzające odpowiedni stan zdrowia i poziom umiejętności. Dla osób w wieku poniżej 60 lat będą się one odbywać co 5 lat, a dla starszych – co 2,5 roku.

Kwalifikacja wstępna dotyczy posiadaczy prawa jazdy następujących kategorii:

 • samochody ciężarowe – C1, C1+E, C oraz C+E,
 • autobusy – D1, D1+E, D oraz D+E.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Można je odbyć w posiadającym odpowiednie uprawnienia ośrodku szkolenia kierowców. Kwalifikacja wstępna, podobnie jak standardowy kurs prawa jazdy, kończy się państwowym egzaminem dającym kierowcy świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Świadectwo kwalifikacyjne -na podstawie świadectwa pracy

Dokumentem, na podstawie którego określić można kwalifikacje zawodowe pracowników, jest również świadectwo pracy. Świadectwo takie jest wydawane pracownikowi po wygaśnięciu albo po rozwiązaniu umowy o pracę. Treść dokumentu oraz tryb wydawania są regulowane przez Kodeks Pracy.

W świadectwie pracy muszą znaleźć się między innymi następujące informacje:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • okres wykonywanej pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • stanowiska zajmowane przez pracownika,
 • okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy lub tryb rozwiązania umowy,
 • informacje konieczne do ustalenia należnych pracownikowi ubezpieczeń i uprawnień pracowniczych,
 • dane o zajęciu wynagrodzenia (w przypadku postępowania egzekucyjnego),
 • informacje o wykorzystaniu należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, wychowawczego oraz okolicznościowego.

Ponadto, na życzenie pracownika w dokumencie zawarte będą też informacje dotyczące:

 • uzyskanych w czasie trwania stosunku pracy kwalifikacjach,
 • wysokości wynagrodzenia oraz jego poszczególnych składnikach.Niedopuszczalne jest natomiast umieszczanie w świadectwie pracy elementów oceniających pracownika.

Świadectwo kwalifikacyjne – Tłumaczenie Przysięgłe świadectw kwalifikacyjnych i innych dokumentów

W przypadku chęci podjęcia pracy za granicą konieczne będzie zlecenie tłumaczenia przysięgłego wszelkich świadectw i certyfikatów. Podobnie w przypadku, gdy ktoś będzie chciał użyć zagranicznych uprawnień przy szukaniu zatrudnienia w Polsce. Trzeba będzie wtedy wykonać przykładowo tłumaczenie przysięgłe z angielskiego na polski.

Ze względu na fakt, iż są to oficjalne dokumenty, nie jest dopuszczalne ich zwykłe tłumaczenie. Zająć tym będzie się musiał posiadający odpowiednie uprawnienia na przykład tłumacz przysięgły języka niemieckiego, angielskiego czy francuskiego.

Warto rozważyć tłumaczenie przysięgłe online. To dobra opcja, aby zdobyć przekład szybciej i w niższej cenie, niż korzystając z usług stacjonarnej agencji tłumaczeń przysięgłych.

Bardzo dobrej jakości usługi oferuje platforma Sworny.com. Wystarczy za darmo zarejestrować, wgrać swoje dokumenty przy użyciu formularza i zaakceptować wycenę tłumacza przysięgłego. Po opłaceniu zlecenia pozostaje już tylko czekać na przybycie kuriera z przesyłką.

Świadectwo kwalifikacyjne i jego tłumaczenie przysięgłe – szybciej i wygodniej niż na Sworny się nie da!