Odpis aktu urodzenia – koszt uzyskania i tłumaczenia

Odpis aktu urodzenia – co to jest Inaczej metryka aktu urodzenia. To dokument wydawany na wniosek uprawnionej osoby, posiadający przepisane dane z oryginalnego aktu urodzenia dziecka. Może to być skrócony Dalej →