Suplement do dyplomu – co to? kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe?

Co to jest suplement do dyplomu Suplement do dyplomu jest integralną częścią dyplomu ukończenia studiów, który otrzymują ci absolwenci uczelni wyższych, którym uda się obronić pracę dyplomową. Stanowi uszczegółowienie dyplomu Dalej →