Kindergeld – tłumaczenie przysięgłe dokumentów do zasiłku rodzinnego

Czym jest Kindergeld i Kinderzuschlag

Świadczenia rodzinne w Niemczech pozwalają pozyskać dodatkowe pieniądze na utrzymanie dzieci oraz zapewnienie im odpowiedniej edukacji. Zasiłek na dziecko nosi nazwę Kindergeld i przysługuje rodzicom każdego dziecka do co najmniej osiemnastego roku życia, więcej: ABC Kindergeld.

Potrzebujesz Tłumaczenia Przysięgłego? Sworny.com – szybka wycena i dostawa, wszystkie języki, online. Chyba, że interesują Cię Tłumaczenia techniczne lub inne, wtedy skontaktuj się ze Slavis – Biuro Tłumaczeń.

Kindergeld przysługuje również dla dzieci w wieku do 21 lat, pod warunkiem, że nie są nigdzie zatrudnione i zostały zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy w Niemczech bądź innym kraju Unii Europejskiej. Jeśli dziecko kontynuuje naukę na studiach, zasiłek wypłacany jest aż do 25. roku życia.

Rodziny z niskim dochodem mogą starać się o dodatkowe pieniądze. Noszą one nazwę Kinderzuschlag i służą jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • dziecko mieszka z rodzicami (lub rodzicem), nie ukończyło 25 lat i nie jest w związku małżeńskim,
 • na dziecko pobierany jest Kindergeld,
 • miesięczny dochód rodziców nie przekracza 900 euro w przypadku małżeństwa lub 600 euro w przypadku rodzica wychowującego dziecko samotnie.

Co ważne, możliwe jest uzyskanie Kindergeld dla dzieci w Polsce. Wystarczy, że jeden z rodziców wykonuje pracę na terenie Niemiec i ma tam stałe miejsce zameldowania. Prawo do Kindergeld w Niemczech nie obowiązuje jednak w przypadku, gdy świadczenia rodzinne na dziecko pobierane są w innym państwie. Rodzice będą mieli wtedy jedynie prawo do wyrównania jego wysokości do niemieckiego standardu. Te pieniądze nazywane są Teilkindergeld.

 

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech

Niemiecki system socjalny większe pieniądze przeznacza dla rodzin wielodzietnych. Za pierwsze i drugie dziecko otrzyma się kwotę w wysokości 184 euro. Trzeci syn lub córka to kolejne 190 euro, a każde następne dziecko zwiększy zasiłek aż o 215 euro miesięcznie. Kindergeld potrafi być więc całkiem sporą pomocą przy wychowywaniu dzieci, szczególnie, gdy przeliczy się go na złotówki.

 

Kinderzuschlag może z kolei wynosić do 140 euro miesięcznie na każde dziecko. Jego dokładna wysokość jest jednak wyliczana na podstawie dochodów uzyskiwanych przez rodziców lub rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Warto mieć na uwadze, że prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Niemczech przysługuje także wstecz (aż do czterech lat), pod warunkiem, że w tym okresie dziecko i rodzice spełniali odpowiednie wymagania.

 

Jak złożyć wniosek o Kindergeld

Przyznawaniem praw do Kindergeld i Kinderzuschlag zajmuje się Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych znana pod nazwą Familienkasse. Wypłaca ona również comiesięczne świadczenia. Starając się o możliwość otrzymywania zasiłku, należy zwrócić się właśnie to tej instytucji. Wnioskodawcą może być osoba, która:

 • pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
 • posiada zameldowanie na pobyt stały w Niemczech,
 • płaci podatki na rzecz niemieckiego urzędu skarbowego.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. W praktyce o przyznanie Kindergeld można starać się po sześciu miesiącach zamieszkiwania w Niemczech.

Lista dokumentów, jakie należy złożyć w Familienkasse jest dość długa i obejmuje:

 • wniosek o przyznanie Kindergeld podpisany przez oboje rodziców,
 • kopię aktu urodzenia dziecka,
 • kopię aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie od pracodawcy albo o prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech,
 • potwierdzenie zameldowania razem z dzieckiem,
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń rodzinnych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • kserokopię paszportu lub dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o odbywaniu nauki (w przypadku pełnoletnich dzieci).

 

Gdzie przetłumaczyć niezbędne do uzyskania Kindergeld dokumenty

Niemal wszystkie wymienione powyżej dokumenty (poza kserokopią paszportu lub dowodu osobistego) muszą zostać złożone w języku niemieckim. Oznacza to, że jeśli nie zostały oryginalnie wydane w tym języku, będzie musiał je przełożyć tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Ze względu na wagę dokumentów, niezbędne będzie tłumaczenie przysięgłe.

Wybierając odpowiednie dla siebie biuro tłumaczeń można zdecydować się na tradycyjną, stacjonarną agencję albo na firmę wykonującą tłumaczenia przysięgłe online. Ze względu na niższe ceny oraz wygodę przy zlecaniu przekładu, ten drugi sposób zyskuje z roku na rok coraz większe uznanie wśród klientów.

Jednym z miejsc, gdzie można zlecić tłumaczenie z polskiego na niemiecki Kindergeld, świadectwa maturalnego itp. bez ruszania się z domu jest Sworny.com. Pracujący tam tłumacze przysięgli mogą wykonać przekład nawet w ciągu jednego dnia, a cała procedura ograniczać się będzie jedynie do wypełnienia formularza i opłacenia zlecenia.

Warto też wspomnieć, że wśród formatów dokumentów elektronicznych najbardziej uniwersalnym i akceptowalnym w większości miejsc jest PDF. Jeśli dysponujemy dokumentami w postaci innych plików, zawsze możemy je zamienić na PDF – więcej o tym na stronie Jak zapisać dowolny dokument jako PDF.